Pulverlackering för bästa resultat

Pulverlackering är ett miljövänligt, billigt och effektivt sätt att skydda metallprodukter från rost och slitage.

Det finns många olika sätt att behandla metallprodukter för att de inte ska förstöras genom rost och slitage, och samtidigt ge dem en snygg yta. Lackering är ett populärt sätt att uppnå goda resultat, och det finns flera olika typer av lackering som används på olika sätt. Att applicera torrt lack i pulverform är ett miljövänligt alternativ som kallas för pulverlackering och som ger ett bra skydd och en fin glans. Den här lackeringsmetoden är kostnadseffektivt även vid stora volymer.

Vad innebär pulverlackeringen?
De flesta former av lackering innehåller till viss del lösningsmedel och appliceras i vått tillstånd. Det är dock så att pulverlackering bygger på en helt annan teknik där endast själva pulvret sprutas över ytan med en speciell pulverspruta. Lacket fastnar genom att pulvret har utsatts för en elektrisk laddning vilket gör det statiskt så att det fastnar på metallytan. För att garantera att lacket verkligen sitter fast och kommer tåla yttre påfrestningar under lång tid så härdas också ytan genom uppvärmning till höga temperaturer. En viktig detalj för att lackeringen ska bli lyckad är att ytan har rengjorts och förzinkats på rätt sätt först. Det innebär att metallen rengörs från restprodukter såsom smuts och olja och genomgår någon typ av ytbehandling som ser till att skydda den. Ytbehandling väljs utifrån vilket syfte den färdiga produkten har, till exempel om den behöver särskilt skydd mot fukt eller elektricitet. Lackeringen ger sedan ytterligare skydd, samtidigt som den ger önskad yta och färg.

Fördelar och resultat
Miljön tar stor skada av restprodukter och farliga gifter som uppstår vid lackering. Det är framförallt lösningsmedel som är problemet, då detta är giftigt för djur och natur, och även för människan. Därför är en av de stora fördelarna med pulverlackeringen att lösningsmedel inte krävs för appliceringen. Dessutom är denna elektrolytiska ytbehandlingsmetod ekonomiskt fördelaktig då inget pulver behöver gå till spillo. Det pulver som vid en applicering inte fastnar kan användas igen.Pulverlackeringen är dessutom mycket kraftfull och den färdiga produkten blir mycket slitstark. Vid metallprodukter som behöver kunna motstå temperaturskillnader, fukt och väta ger denna lackering långvarigt skydd och därför kan både bilar och utomhusmöbler dra stor nytta av denna lackering. Urvalet av färger är i stort sett obegränsat, och vilken nyans som än eftersträvas kan uppnås med ett vackert glansfullt resultat. Säkerhetsaspekten är också viktig att komma ihåg, både vid själva appliceringsmomentet och vid användandet av den färdiga produkten. Tack vare att lösningsmedel inte används riskeras inte människors hälsa varken under eller efter produktion.

Lackering för framtiden
Dagens samhälle ställer stora krav på att framställa starka och snygga metallkomponenter som håller hög kvalitet och som ska fungera i allt från möbler till bilar och flygplan. Miljön är också en viktig aspekt, speciellt då stora volymer produceras. Lackering är en nödvändig process för att en välproducerad metallprodukt ska fungera och för att den ska behålla ett snyggt yttre under lång tid. Pulverlackering är ett alternativ som ger både resultat av högsta kvalitet samtidigt som miljö och människa värnas och kostnaden hålls nere. Tack vare modern teknik och forskning kan denna lackering användas i stor utsträckning på många olika metaller.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)