Förzinkning för bästa skydd

Förzinkning är en process där metallprodukterpå olika sätt ytbehandlas för att ge skydd mot rost och slitage och därmed får längre livslängd.

För att garantera att metallprodukter håller hög kvalitet och inte bryts ner av väder, vind och slitage finns olika metoder där ytan behandlas genom att beläggas med ett zinklager, något som även kallas galvanisering. Processen som ger en förzinkningsker på olika sätt beroende på materialet som ska ytbehandlas och vilket typ av skydd slutprodukten behöver. Det kräver god materialkunskap och planering för att veta vilka behandlingar som är billigast men som samtidigt ger fullgott skydd.

Lättare skydd                    
Det finns olika typer av förzinkning, där elförzinkning och varmförzinkningär bland de vanligaste. Elförzinkning är en process där metallen som ska förzinkas läggs i en jonlösning med zink som laddas med en strömkälla. Detta leder till en reaktion som gör att en tunn hinna av zink fastnar på metallen vilket skyddar den mot lättare slitage. Detta är en lämplig ytbehandling för produkter som ska användas i inomhusmiljö såsom möbler och butiksinredning då den också ger en vacker och glansig yta. Elförzinkning används för att ge ett lättare skydd till produkter såsom skruvar och bultar som till exempel kan vara komponenter i möbler, eller hushållsartiklar. Dessutom skapar man en snygg yta som också kan kompletteras med lackning. Denna metod är kostnadseffektiv och görs oftast utan legering, men kan även göras med för att ge extra korrosionsskydd. Legeringen kan vara nödvändig för exempelvis badrumsinredning som måste utstå mer fukt än vanlig inredning.

Starkare skydd
För produkter som ska vistas i utomhusmiljö och kräver starkare skydd mot olika typer av slitage behövs ett tjockare lager av förzinkning vilket inte är möjligt att uppnå med elförzinkning. Därför används hellre varmförzinkning. Vid denna process doppas metalldelen i ett zinkbad som är flera hundra grader varmt. Detta ger ett tjockt lager zink och därmed ett mycket starkt skydd mot rost och slitage. Därför används denna metod i stor utsträckning i till exempel bilindustrin. Varmförzinkning ger dock en mattare yta än elförzinkning så efterbehandling i form av lackering kan göras när man är ute efter starkast möjliga skydd men samtidigt vacker glans. Även om metall i sig är ett mycket starkt ämne hjälper förzinkningen till att både kraftigt bromsa ner förslitningen som är oundviklig och till viss del självläker mindre repor.

Säkerhet och miljö
En viktig aspekt av processen är miljön och säkerheten.Zink i sig är inte farligt för människan, tvärtom behöver vi faktiskt detta ämne somett slags mänskligt korrossionsskydd, det är nämligen en viktig del av kroppens sårläkning, men vid användandet av zink som ytbehandling till metallprodukter används det ofta i kombination med andra behandlingar som kromatering, vilket kan ge upphov till allergiska reaktioner.Med dagens teknik försöker man dock på alla sätt minimera användandet av giftiga ämnen vid all typ av ytbehandling. Till exempel eftersträvar man zinkbad, där en metallprodukt får sin zinkyta, helt utan giftiga cyanider som tidigare alltid använts. Oavsett vilka ämnen som används så är det viktigt att endast professionella industriarbetare arbetar med förzinkning för att garantera ett gott resultat.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)