Förnickling för glans och skydd

Förnickling är en metod för att ytbehandla metallprodukter med syfte att göra dem starkare och för att få fin yta.

Metall är ett tåligt material, men då det används som komponent i produkter behöver det genomgå ytbehandlingar för att stärkas och få en jämn yta med ett specifikt utseende. Förnickling är en sådan behandling som är mycket kostnadseffektiv och syftar till att stärka produkten, ge extra korrosionsskydd samt en snygg glansig yta. Detta uppnås genom olika typer av behandlingar som passar för olika typer av produkter.

Elförnickling
Det finns flera olika sätt att förnickla. Beroende på vilka egenskaper den färdiga produkten behöver ha och vad den ska användas till väljs en lämplig typ av behandling. Elförnickling är en mycket vanlig typ med flera fördelar. Den är kostnadseffektiv och ger en väldigt glansig, snygg yta och man kan dessutom få fram flera olika nyanser. Själva processen att applicera nicklet på metallen går till genom elektrolys vilket innebär att ström förs genom en vätska vilket ger upphov till en kemisk reaktion med det material som har placerats i vätskan, i detta fall metall. Resultatet är att ett skikt av nickel fastnar på metallytan. Man kan välja hur tjockt lager nickel man vill ha vilket styrs av produktens användningsområde. För en utomhusprodukt krävs tjockare lager som ger mer korrosionsskydd. Elförnickling är en flexibel metod så man kan också göra det stegvis och varva lager av nickel med lager av koppar för att ge specifik glans och kvalitet.

Jämnast möjliga lager
En annan vanlig behandling är kemisk förnickling. Denna metod används ofta då produkten har en mer komplex form med många hörn och kanter, för det är nämligen svårt att få ett tillräckligt jämnt lager på sådana produkter med hjälp av elförnickling. Dessutom ger denna typ av behandling större hårdhet till produkten. Liksom vid elförnickling kan tjockleken på nickelskiktet anpassas och detta görs genom att anpassa sammansättningen på kemnickelbaden samt tiden för behandling. Det kan vara lite klurigt att använda denna metod för större komponenter då en förutsättning för att resultatet ska bli lyckat och helt jämnt är att nickellösningen rör sig fritt runt materialet. För mindre komponenter kan man använda den så kallade trumprocessen vilket innebär att flera artiklar förnicklas samtidigt i en snurrande process, och på så sätt får man ett helt jämnt lager nickel.

Efterbehandlingar
Även om nickel både ger skydd och ett snyggt utseende kan en metallprodukt ofta behöva även ytterligare behandlingar förr att uppnå ett slutresultat av allra högsta kvalitet. En vanlig sådan efterbehandling till elförnickling är förkromning. Vid förkromning ökas skyddet samt förskönas ytan och även här kan man anpassa lagret av krom efter vad man vill uppnå. Den typ av förkromning man brukar använda efter elförnickling är tunn, då man först och främst vill uppnå en dekorativ yta. Förkromning kan även göra ytan lättare att rengöra vilket är en viktig egenskap hos exempelvis köksartiklar. Vid större behov av korrossionsskydd kan lagret göras tjockare. Förkromning går inte att göras efter kemisk förnickling, utan vid behov får andra typer av efterbehandlingar användas.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)