Fördelar med dagvattenmagasin som är gjorda av plast

Fördelar med dagvattenmagasin som är gjorda av plast

Moderna fördröjningsmagasin tillverkas av plastmaterial och det här innebär flera stora fördelar. Även om man kan tycka att föremål som tillverkas av metall är starkare än de som görs av plast så är metallen inte alltid det bästa valet, och så är fallet då vi talar om dagvattenmagasin som ska ligga under mark för att leda vatten i rätt riktning. Med system för uppsamling av dagvatten så ser man till att vägar, parkeringsplatser och tomter inte svämmas över, och det gör att vår vardag kan förbli säker och smidig trots oväder med häftig nederbörd och översvämningar.

Brunnar som denna hjälper till att få undan dagvatten

Dagvattenmagasin som är lätta

En av de främsta fördelarna med dagvattenmagasin av plast är att de är lätta. Med mindre vikt så blir det enklare att hantera system med rör och olika delar som man ska gräva ner i marken. Det här får framförallt betydelse för de som ska utföra det fysiska arbetet men påverkar förstås också transportkostnader. Det kan ju röra sig om många olika magasin som ska ingå i ett nätverk under jord och då är det fantastiskt att lättare och snabbare få allt på plats.

Om man måste göra om system och ta upp delar så är det också lättare att utföra än då man använder sig av andra material som metall och sten. Det här kan ju hända då naturen kan förändras och man måste lägga om vattenavledningen så att dagvattnet hamnar på rätt plats.

Material som håller

Men bara för att plast är ett lätt material så betyder det inte att det inte håller som metall. Faktum är att plasten inte behöver ytbehandlas så som är fallet med metall. Man kan snabbt gjuta fram färdiga delar som har rätt mått och som inte riskerar rostskador eller andra förslitningsskador bara för att de utsätts för vatten. Med system av plast under mark så behöver man inte oroa sig för hål i rör eller i magasin till följd av rost. Det är klart att man fortfarande kan behöva byta ut delar men hållbarheten är lång och det är bra och mycket ekonomiskt.

Smarta system som hör ihop

Något som också är bra med de moderna dagvattenkassetterna som är av plast är att det är ganska enkelt att ta fram moduler som hör ihop och som man på olika sätt kan koppla samman. Plast kan vara hårt men ändå ge efter på ett sätt som gör att det inte blir svårt att passa samman delar och få till färdiga system som håller ihop och leder vatten under mark på ett mycket effektivt sätt.

På vissa platser så kan man ju behöva flera olika dagvattenmagasin som ska länkas samman och med den moderna tekniken så kan man planera det hela med hjälp av datorer och sedan koppla ihop rätt delar på plats. Här är återigen det där med lätt vikt en stor fördel eftersom man på så vis rent fysiskt kan vrida och vända på de olika delarna utan att detta blir för svårt för de som jobbar med installationen.

Säkert för djur och natur

Något som är mycket viktigt då man installerar dagvattenkassetter i mark är givetvis säkerheten för natur och för djur. I och med att kassetterna ligger i marken och har gott om ihåligheter så kan de inte ses som en fara för djur. Man använder sig dessutom av plaster som är säkra och som inte släpper ut farliga ämnen i naturen. Med dagvattenmagasin som har rör och delar av plast så har man även viktiga filter som vattnet går igenom. Det här får betydelse för miljön för det gör det möjligt att få viss rening av vatten som kan vara mycket förorenat då det kommer från vägar och parkeringar och sedan strömmar rätt ut i naturen. Man kan alltså tjäna mycket på att använda dagvattenkassetter av plast som är gjorda för att fånga upp farliga partiklar så att de inte når djur och natur i samma utsträckning som de annars hade gjort.

9 feb 2017

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)